Процедурата по преброяването на земеделските стопанства, която ще стартира на 1 септември и ще продължи до 30 ноември, беше тествана днес в образцова старопланинска ферма. В присъствието на журналисти и началника на отдел Агростатистика управителят на фермата попълни статистическия въпросник.

Това преброяване ще е първото за България след присъединяването към ЕС. С него се очаква да бъдат обхванати близо 750 000 земеделски стопанства в цялата страна. Събраните данни ще отговарят на европейските критерии и освен че ще предоставят най-актуална информация за състоянието на сектора, ще позволят и съпоставка с останалите европейски държави.

Също така, резултатите от преброяването ще подпомогнат стратегическото планиране в рамките на Общата селскостопанска политика на ЕС за следващия програмен период след 2013 година, посочва се в прессъобщението на Министерството на земделието и храните.

Избраната за демонстрация ферма е разположена в село Рашково, община Ботевград. Във фермата се отглеждат близо 700 овце и се произвеждат агнета от специална селекция местни и френски месодайни породи. Животните се отглеждат в условията на високопланински пасища, пълноценно хранене и режим, максимално съобразен с естествените изисквания на вида. В стопанството се отглеждат също и кози и работни животни.