Под заглавие "Спасете Българската фондова борса" вестник The Wall Street Journal публикува в днешния си брой статия за предстоящото увеличение на капитала на фондовата борса в София. Решението за това предстои да бъде гласувано на Общо събрание на акционерите в БФБ- София АД, което е свикано на 13 септември.

Статията съдържа призив към българското Министерство на финансите да преосмисли позицията си по предстоящия "прибързан" и "нездрав акт" на "национализация", заложен в процедурата по увеличение на капитала при номинална стойност на акциите.

Българската фондова борса не се нуждае от контрол на централно правителствено равнище. Тя представя стабилен бизнес с отлична високотехнологична информационна система, предоставена от Дойче бьорзе. Пазарната оценка на БФБ може би паднала под € 55 млн., на колкото бе оценена от водеща консултантска фирма през 2007 година, но е трудно да се приеме, че е стигнала до € 2.8 млн., на колкото я оценява правителството в момента. Самата борса има € 3.7 млн. в кеш, а отделно притежава имоти за € 1.5 млн.

За незапознатите, повечето от мениджърите в БФБ са назначени от правителството, се казва още в статията, която е съавторство между Патрик Янг и екс - председателя на Съвета на директорите на БФБ Виктор Папазов.

Ние не искаме да надценяваме борсата, поставяйки я над икономиката на страната като цяло, но така замислената национализация на безценица изпраща дълбоко негативни сигнали към инвеститорите. Това, в допълнение на спадащите преки чуждестранни инвестиции, би могло да доведе до катастрофа за България, се казва още в статията.