На 6-ти декември Софийската стокова борса /ССБ/ ще демонстрира нова платформа за електронна търговия Global Vision. Тя е концентрирана за работа със стоки, като с нея могат да се търгуват преди всичко енергоносители – петрол, деривати, газ и електричество. Подобни системи вече са внедрени на няколко борси в Европа.

„Ще са нужни 3-6 месеца за да се внедри за активна работа системата”, каза пред darikfianance.bg изпълнителният директор на борсата Васил Симов.

Новата платформа ще бъде в улеснение най-вече на брокерите, но и на техните клиенти, които възлагат поръчките. Те ще се сключват много по-бързо и ще бъдат максимално публични и прозрачни. Досега ССБ няма електронна система, а търговията е присъствена.

Друга цел на новата система е възможността за търгуване на електрическа енергия на Борсата, като новата платформа ще бъде улеснение за такава търговия, затова в четвъртък ще бъдат поканени и всички големи играчи на пазара на електричество в България.

„Искаме да покажем, че електричеството може и трябва да се търгува на действаща стокова борса. Защото тепърва да се прави борса, и не дай Боже държавна, не е най-правилният модел при търговията на тока. По-скоро държавата трябва да регулира една нова стока на пазара, наречена електрическа енергия”, съобщи Васил Симов.

За да може да старитра продажбата на ток на ССБ, трябва да има разрешение и на регулаторните органи, най-вече Държавната комисия за енергийно и водно регулиране/ДКЕВР/ и партньорството на НЕК.

Досега търговията се извършва централизирано от държавата, като ДКЕВР определяше цена на тока и продавачите, и купувачите продаваха, и съответно купуваха на тази цена.

След либерализирането на пазара електрическият ток може да се договаря пряко между потребител и производител. Такива сделки вече се сключват, но чрез Борсата процесът става по-прозрачен като едновременно ще се срещат много участници, смятат от ръководството на ССБ.