Александър Томов престава да бъде част от ръководството на Кремиковци АД, съобщиха от металургичния комбинат.

Освобождаването на Александър Томов в качеството му на член на Управителния съвет е решено и прието на 5 юни тази година от Надзорния съвет на компанията.