Топлофикация-Плевен настоява за по-висока изкупна цена на електроенергията за сметка на по-евтина топлоенергия, съобщават от пресцентъра на дружеството.

След като на 24 март ДКЕВР е разгледала предложение за изменение на цените на топлинна и на електрическа енергия, произвеждана по комбиниран начин от централи с комбинирано производство, изпълнителният директор на Топлофикация-Плевен инж. Валентин Терзийски е внесъл възражение. В него се настоява за промяна в преференциалната цена, на която плевенското дружество ще продава след 1 април 2009 г. електрическа енергия, произведена по комбиниран способ.

Топлофикация-Плевен възразява срещу неоснователно занижената цена на електрическата енергия, произвеждана по комбиниран способ, а именно намаление с 12.17 %, при намаление на цената на природния газ с 11.18 %, е записано още в документа. Според ръководството на дружеството такова драстично намаление няма своето логично обяснение, още повече че разходите за природен газ заемат 70% от общата себестойност при производството на електрическа енергия.

Във възражението се подчертава, че при по-висока изкупна цена на произвежданата електрическа енергия от комбинирано производство “ще се постигне и намаление на цената на топлинната енергия с оглед запазване нейната конкурентност и поносимост от страна на потребителите”. Окончателното решение за новите цени на природния газ, на топлоенергията и на електрическата енергия от комбинирано производство ще бъде обявено след закритото заседание на ДКЕВР на 30 март.