Трейс Груп Холд увеличи капитала на Трейс Транс ЕООД.

Обстоятелството е вписано и в Търговския регистър, където е отразено увеличение на капитала от 5 000 на 1 000 000 лева чрез записване на 9 950 нови дяла с номинална стойност 100 лева всеки.

Трейс Транс ЕООД извършва транспортната дейност в структурата на Трейс Груп Холд АД, с което се постига повишаване на ефективността и оптимизиране на разходите при осъществяване на основната дейност на компанията. Трейс Транс ЕООД стопанисва и експлоатира новите 100 самосвала Рено Керакс, които Трейс Груп Холд АД неотдавна купи за сумата 6 580 000 евро.

Новата техника осигурява основна част от транспорта, необходим при строителството на новия участък от АМ Тракия, от Стара Загора до Нова Загора.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!