Всички материали, които са използвани в строителството на автомагистрала Тракия, са лабораторно изпитани и отговарят на стандартите, заявиха от Агенция пътна инфраструктура по повод на обвиненията от БСП, че ЛОТ 2 е строен с пепел от мини.

Тази пепел се втечнява при температури от порядъка на 3 до 10 хил. градуса. Нямаме притеснения, че вложените материали не биха издържали големи температурни разлики, защото те отговарят на изискванията по техническото задание, категорични са от АПИ.

Правени са експертизи в лабораторията на ВИАС. Ползваме акредитирани от държавата лаборатории,  които носят наказателна отговорност ако лъжат. Те издават протоколи, които ние гледаме и проверяваме дали резултатите в тях съвпадат с изискванията по проекта. В този смисъл притеснения към момента нямаме, казват от пътната агенция.