Ръководството на TFS – дружеството, издаващо кредитните карти с марката ТРАНСКАРТ, взе решение да увеличи от 2 до 4 пъти кредитните лимити на коректните картодържатели.

Клиентите, на които се предоставя по-голям кредит, са селектирани на базата на прецизен анализ с използването на поведенчески модели. Увеличението на кредитните лимити беше представено в рамките на специална маркетингова кампания, стартирала в началото на юни 2008 година.

Само за три седмици кампанията постигна безпрецедентна ефективност – над 70% от лоялните картодържатели на ТРАНСКАРТ са се възползвали от предложението и са подписали новите си договори, съобщават от дружеството.

От май 2008 година компанията за кредитни карти Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД (TFS) е с нов Съвет на директорите в следния състав:

Юрий Станчев - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
Константин Йорданов – Зам.-председател на Съвета на директорите и Прокурист;
Николай Джонев – Член на Съвета на директорите и Прокурист;
Боян Донов – Член на Съвета на директорите

Мениджърите на дружеството приеха предизвикателството да преструктурират и оптимизират бизнеса, да разширят продуктовата гама, да подобрят значително качеството на предлаганите услуги и да развият мрежа от офиси за обслужване на клиентите. Крайната цел на тези действия е увеличаване на пазарния дял на компанията, която е един от лидерите в сектора на кредитните карти в България.

ТРАНСКАРТ е първата българска кредитна карта.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.