Протестна нота подготвя Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тя ще бъде сред инструментите за разрешаването на възникналия проблем, свързан с въвеждането на забрана за български товарни автомобили да използват СЕМТ разрешителни на територията на Република Турция повече от един път в рамките на 24 часа.

Министерството изразява категоричната си позиция, че поставянето на административни срокове от страна на Турция по отношение на превозите, извършвани със СЕМТ разрешителни от български превозвачи, е в противоречие с процедурите и правилата, приети от Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ). В ръководството и правилата за използването на СЕМТ не са предвидени административни срокове, а са заложени принципни правила за реда и начина на използването на тези разрешителни.

Министерството счита, че подобно твърдение, че всички български превозвачи извършват нарушения е дискриминационно. Турските контролни органи би следвало да оценяват редовността на всеки отделен конкретен случай.

Българската страна вече е предприела действия за решаването на този казус както на дипломатическо, така и на експертно ниво. Този въпрос ще бъде поставен и пред Секретариата на Европейската конференция на министрите на транспорта.

От министерството припомнят, че Република Турция е изпратила нота на Република България, с която информира българската страна за въвеждането на забрана за български товарни автомобили да използват СЕМТ разрешителни на територията на Турция повече от един път в рамките на 24 часа (12 часа за отиване и 12 часа за връщане, като ще се взема под внимание последната дата на излизане от страната).