Трейс Груп Холд отчита консолидирана печалба в размер на 1.1 млн. лв. за първото тримесечие на тази година. За сравнение за същия период на миналата година дружеството е отчело загуба от 2.38 млн. лв. Това показват данните от консолидиран отчет на компанията, публикуван в X3 news.

Продажбите достигат 39.26 млн. лв. Разходите на компанията в края на първото тримесечие възлизат на 37.19 млн. лв. спрямо 20.15 млн. лв. за същия период на 2009 г.

Към момента на Българската фондова борсза няма сделки с акциите на Трейс Груп Холд. Вчера книжата на компанията поскъпнаха с 1.91% до 53.50 лв.