Производствените компании в портфолиото на Еврохолд България АД вече са три на брой.

Освен Формпласт АД, която е специализирана в изработването на матрици и изделия за бита и Етропал АД- основен производител на консумативи за хемодиализа, под шапката на застрахователното дружество минава и Пластхим-Т АД.

Сделката по придобиване на 49.82% от капитала му е финализирана на 12 ноември, като в съобщение от фондовата борса се посочва, че останалите дялове от Пластхим-Т АД остават у мениджърския му екип и служителите.

Новата придобивка на Еврохолд е най- големият производител на Балканите на фолио и полипропиленови торбички. Заети в него са  800 работника, като заводските бази се намират в Тервел и Варна.

С приноса на Пластхим-Т АД холдингът очаква да реализира 75 млн.лева приходи от продажби и 3.6 млн. лева нетна печалба за 2007 година само от производствени дейности. Плановете са в бъдеще да продължи интеграцията между трите производствени предприятия с оптимизиране на доставките на суровини за тях и подобряване на финансовите им резултати.

По този начин Пластхим ще разполага с по- добър достъп до капиталовите пазари и банковото финансиране, смятат от дружеството. Ще се даде възможност и за изпълнение на мащабна инвестиционна програма за 20 млн. евро и утрояване на капацитета за следващите 24 месеца.