В момента българските фермери получават 55% от средната субсидия на дка за ЕС. Сумата от 28 лева на дка или близо 144 евро на ха в момента е по-висока от директните плащания за румънските фермери. Но ситуацията много скоро ще стане различна – според предвижданията за реформи на Общата селскостопанска политика на съюза плащанията за България ще бъдат увеличени с 234% до общо 680 млн. евро, докато ръстът при Румъния ще бъде 500% до 1.6 млрд евро годишно.

Представителите на българските фермери настояват увеличението за България да бъде точно толкова колкото и за Румъния. На конференция днес председателят на Съвета на българските аграрни организации Людмила Тодорова коментира: „Директните плащания по линия на общата селскостопанска политика подпомогнаха обработването на земи у нас, но за сметка на развитието на животновъдството“.

„Трябва да се засили интересът към инвестиции в животновъдния сектор у нас“, обясни още Людмила Тодорова. “Имаме нужда от програми за подобряване на генофонда, повишаването на продуктивността не може да се осъществи по друг начин. Животновъдството изисква тежки, големи инвестиции, животновъдите трябва да бъдат подпомогнати, каза Тодорова, обръщайки внимание на модернизацията на фермите в условията на тежка финансова криза. За съжаление тази модернизация не се вижда и комуникацията на Европейската комисия”, допълни тя.

Европейските одитори твърдят, че през последните години Гърция е платила 886 млн. евро над положеното. По схемата на директните плащания на страната са изплатени над 2.2 млрд. евро, като 544 евро е сумата, която тя получава на ха. При ревизията на Общата селскостопанска политика е решено, че тя ще бъде лишена от увеличение.