Три оферти са подадени от кандидати за изграждането на жп отсечката Свиленград - турската граница. Имената на претендентите обаче не се съобщават.

Обектът е сред приоритетните, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт" 2007 – 2013, с индикативен бюджет от 35 млн. евро. Стойността на безвъзмездната финансова помощ от Европейският фонд за регионално развитие е 28 млн. евро.

В изпълнение на проекта „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Свиленград – турска граница” ще се изгради и електрифицира приблизително 19 километра нов железопътен участък за скорост на движение 160 км/ч.