Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише изрази "дълбоко безпокойство" относно икономическото и фискално управление на еврозоната. Той направи това в разгара на дълговата криза в Ирландия.

"Изпращам това послание също толкова тържествено, колкото през 2005 г. (когато Пактът за стабилност беше ревизиран), когато от името на Съвета на гуверньорите (на ЕЦБ) изразих дълбокото си безпокойство", заяви Трише на шестата конференция на Централните банки във Франкфурт.

Вземайки си поуки от кризата и последиците за еврозоната, "ние призовахме през последните дни и продължаваме да призоваваме за последваща промяна в управлението" на ЕС и особено на еврозоната, обясни Трише.