Оптимистичната прогноза за привлечени чуждестранни инвестиции през
тази година е в страната да влязат около 2 милиарда евро, прогнозира в
интервю за Дарик изпълнителният директор на Българската агенция за
инвестиции Борислав Стефанов. Холандия е най-големият инвеститор у нас, а 50% от руския капитал е вложен в недвижими имоти. Какви са поргнозите и тенденциите за привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната, кои са предпочитаните сектори и от къде идва най-сериозният капитал и нас? Ето какво каза изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов:

Какви са прогнозитe на инвестиционния поток в страната през тази година?

За да направим прогноза за 2011-а, трябва да имаме предвид какво ще се случи в тези три големи сектора - финанси, недвижимост и търговия. Защото въпреки че през миналата година те имаха много малка роля, все пак до голяма степен те формират инвестициите в страната. Тоест ако 2011 година е подобна на 2010-а и делът на финансите е отрицателен и въобще финанси, недвижимост и търговия имат много малко отношение към инвестициите, тогава вероятно крайната цифра отново ще бъде някъде около 1 млрд. до 1,5 млрд. евро, които са традиционно инвестициите в останалите сектори, тоест промишленост, енергетика и така нататък. Ако има увеличение на дела на финанси, недвижимост и търговия спрямо 2010 година, което вероятно ще се случи, е по-реалистично да очакваме инвестиции около примерно 2 млрд. евро.

Колко са били чуждите инвестиции у нас през миналата година?

За периода от януари до октомври миналата година са били привлечени 860 млн. евро в промишленост, търговия и енергетика, но за първи път имаме отрицателно ниво на инвестиции във финанси, недвижимост и търговия. Така че цифрата от януари до октомври е 845 млн. евро.

Къде най-много се инвестира?

Като сектори най-големият от януари до октомври 2010-а са операциите с недвижими имоти, където са били привлечени 290 млн. евро, въпреки че този сектор е най-голям като дял привлечени инвестиции има чувствителна разлика спрямо миналата година, когато за същия период са привлечени около 570 млн. Сектор, който е относително стабилен спрямо предходната година, дори бележи известен ръст, са инвестициите в енергетиката - електроенергия, газ и топлоенергия, където са били привлечени малко над 180 млн. евро за първите десет месеца на 2010-а при 160 млн. за 2009-а. Друг сектор е производството на нефтопродукти, в който има инвестиции за около 150 млн. евро. Има няколко сектора със значителни инвестиции - телекомуникациите, където има привлечени малко над 100 млн. евро за първите десет месеца на миналата година, производството на машини и оборудване, където има около 100 млн., храни и напитки с около 90 млн.

Може ли да очакваме запазване на тенденциите, особено в областта на енергетиката, на промишлеността тази година?

Мисля, че да, защото един исторически анализ показва, че инвестициите в промишлеността, инвестициите в енергетиката са били традиционно на подобни нива.

От кои страни идва най-сериозният инвеститорски интерес?

Бих препоръчал инвестициите да не се разглеждат много детайлно на ниво държави, като причината за това е, че официалната статистика може да ни покаже коя е последната държава, от която дадена инвестиция е влязла в България или съответно е излязла от България, но това не е задължително държавата, където се намира седалището на дадената фирма или се вземат решенията. Ако предположим, че една голяма компания има офиси в четири или пет държави и инвестира в България чрез някоя от своите дъщерни фирми, те могат да дойдат от която и да е от тези четири или пет държави, така че ако погледнем данните за 2010 година примерно Холандия е най-големият инвеститор. Ако се направи един по-детайлен анализ на ниво фирми, тогава много от тези фирми не са задължително холандски. Русия миналата година е била един от големите инвеститори в България, като там голям дял от инвестициите, може би над 50 на сто, са в недвижимост. Кипър също е голям инвеститор в България, като Кипър е в ситуация, подобна на тази на Холандия - много от инвестициите, които влизат в страната ни през Кипър, не са задължително кипърски.

Как страната ни ще стане по-привлекателна страна за чужди инвестиции?

Мисля, че има две основни направления, в които трябва да се работи. Едното е маркетинг, другото - администрацията. А маркетинг е много нужен на България, защото противно на очакванията ни у нас, навън България по-скоро няма имидж, тоест особено в по-далечни дестинации като Китай, Азиоатско-тихоокеанския регион, САЩ, България просто не се знае и не е от местата, които изникват в ума на инвеститорите, когато те обмислят бъдещи експанзии на своята дейност. Второто важно направление е да се подобри координацията в администрацията, да се намали бюрокрацията и корупцията. Това са неща, които се знаят, но са много важни, за да може, когато маркетингът е направен, когато чужда фирма реши да отвори свое представителство или да увеличи дейността си в България е много важно да се предоставят условия на тази фирма да реализира инвестицията си колкото се може по-бързо и по-ефективно.