Ако бъде въведен туристически данък в общините, нелегалният сектор отново ще остане извън обхвата му. Това заяви за Дарик Елена Иванова, председател на Съюза на собствениците в Слънчев бряг.

Тя бе потърсена за коментар на предложението в Закона за местните данъци и такси да бъде въведен специален туристически налог, който да замени действащата в момента такса.

Иванова припомни, че в началото туристическата такса е била само курортна и се е използвала от общините за стопанисване на плажовете. Сега обаче не е ясно, ако премине във вид на местен данък, за какво ще бъдат използвани събраните от него средства. Иванова допълни, че с уеднаквяването на ДДС-ставката за туризма, браншът също ще бъде ударен сериозно. Eто какво още каза тя:

Принципът, на който се предлага да се въведе този туристически данък, е твърде неясен. Защото таксата по принцип се плаща за извършена услуга, а данъкът е регламентиран по закон, независимо че насреща няма услуга. Тогава ние си задаваме въпроса каква е причината обектите и средствата за подслон да се разделят на категории. Данък сгради например, който се общински данък, се плаща от всички на общо основание, без да се разделят на категории.

В случая, ако причината, която общините изтъкват са по-високите приходи от по-високо категорийните хотели, то в такъв случай туристическият данък започва да наподобява корпоративен данък, само дето е общински.

На трето място как ще бъдат обхванати апартаментните комплекси, които и сега не плащат данък, защото те не са категоризирани и изобщо не са регламентирани средства за подслон. И точно  те са тези, които формират сивия сектор в нашия бранш. Те не плащат туристическа такса, а само данък сгради и такса смет от общинските данъци. Не плащат и корпоративен данък понеже не си обявяват приходите, не плащат ДДС поради същата причина. И ние в момента си задаваме въпроса как ще бъдат обхванати, независимо че това вече ще е един данък.