През май тази година в страната са функционирали 2185 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. В сравнение с миналата година общият брой на местата за настаняване са се увеличили с 2.4%, а на леглата в тях - с 4.6%, съобщи НСИ. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май, са с 2.4% повече в сравнение със същия месец на миналата година, като най-голямо увеличение на нощувките - с 14.2%, се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През май 2014 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 70.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 34.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30.9% от нощувките на български граждани и 23.2% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване - с 1 и 2 звезди, те са съответно 34.7 и 6.3%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през месец май е 21.9%, като спрямо миналата година остава приблизително на същото ниво. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 27.0%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 19.7%, и с 1 и 2 звезди - 15.7%.