43 фирми, търгуващи с контрагенти от ЕС са се опитали да укрият  ДДС в размер на близо 18 млн. лв. Същите фирми са извършили и други данъчни нарушения за още 1.5 млн. лв. Това са установили ревизорите от столичната дирекция на НАП. 

Информацията, която ревизираните фирми са посочили пред НАП сериозно се разминава с данните, посочени от европейските им колеги пред техните приходни администрации. За първото тримесечие на 2009 г., разминаванията установени чрез системата на ЕС за обмен на информация по ДДС са за 150 млн. лв.

В хода на ревизиите са констатирани и редица други нарушения. Например, вносители на автомобили втора употреба, посочили невалидни идентификационни номера на европейските си контрагенти. Контролните органи се натъкнали и на декларирани фиктивни доставки към европейски страни. Столична фирма декларирала доставка на голямо количество месни продукти в Кипър. След запитване към кипърската данъчна администрация се оказало, че такава стока изобщо не е пристигала там. Други от ревизираните фирми са се опитали да укрият ДДС, като не са декларирали вътреобщностни придобивания.

Голяма част от допълнително установените задължения са укрити от фирми, които не могат да бъдат намерени на посочения от тях адрес. За да се гарантират вземанията сметките им са запорирани. Извършена е и дерегистрация на фирмите по ЗДДС.   

Столичните инспектори са попаднали и на случаи в които български фирми стават обект на контрол заради некоректни европейски търговци. Наша строителна фирма се оказала получател на голяма пратка обувки от европейски контрагент, с когото не е в бизнес отношения. След  запитване до данъчната администрация на съответната страна, се установило, че нейният търговец е декларирал фиктивна доставка.

По повод на разминаванията столичната НАП е изпратила множество запитвания до данъчните администрации на страните членки на ЕС.