Близо 9 млн. лв. ДДС допълнително са начислени на търговци, които търгуват с контрагенти от ЕС и не са били коректни при декларирането на данни пред Националната агенция за приходите, съобщиха данъчните.

Това показва анализът на резултатите от обмена на данни по VIES (система за обмен на информация по ДДС в рамките на ЕС) за четвъртото тримесечие на 2008 година. Общият брой на приключилите ревизии от обменна на данни по VIES за този период е 190, като най-голям размер на начисления данък е от Териториална дирекция (ТД) на НАП София град – 3.6 млн. лв. Следват ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители” с 0.9 млн. лв. и ТД на НАП Бургас – 0.8 млн. лв.

Ревизиите са възложени по повод открити разлики между декларирани вътреобщностни придобивания (ВОП) от български търговци и получена чрез система VIES информация за декларираните към тях вътреобщностни доставки (ВОД) от европейските им контрагенти. Най-голяма част от установените разминавания се дължат на това, че българските търговци са декларирали ВОП в последващ данъчен период или пък не са декларирали вътреобщностни придобивания.

Почти 100% от възложените ревизии се отнасят за лица от последната група. Общият брой на фирмите, спрямо които е упражнен контрол през 4-то тримесечие на 2008 година, е 3 600.По повод на разминаванията, НАП е изпратила множество запитвания до данъчните администрации на страните членки на ЕС относно начисляването на ДДС в тази страни. Агенцията за приходите изпраща и персонални писма до българските фирми, който са допуснали грешки във VIES декларациите си.

НАП обръща внимание, че е особено важно при подаване на VIES декларации, както и в дневниците за покупки и продажби, да бъдат коректно попълнени ДДС номерата на чуждестранните контрагенти.