Търговията на Българската фондова борса днес беше скучна и вяла. Въпреки това сесията приключи с ръст за четирите индекса. Оборотът бе над 3.231 млн. лв., като основна част от него е от сделки на извън регулиран пазар. Там в една сделка се прехвърлиха 30 487 лота на ЗАД ДЗИ на цена от 90 лв., а оборотът след тази сделка скочи с 2.743 млн. лв.

SOFIX +0.17% до 426.21 пункта

BG-40 +0.37% до 118.07 пункта

BGREIT +0.36% до 44.76 пункта

BGTR30 +0.10% до 327.04 пункта

В редовната сесия търговията бе скучна, а оборотът едва 411 хил. лв. Най-голям ръст записаха акциите на Синергон холдинг, които се повишиха с 5.50% до средните 1.88 лв.

Индексите бяха подкрепени и от книжата на М+С хидравлик, които поскъпнаха с 3.81 на сто, а тези на Корпоративна търговска банка, Стара планина холд, Албена и Елхим искра са нагоре с над 2%.

В редиците на печелившите се наредиха още Неохим, Софарма и Евро инс, но при тях ръстът бе с по-малко от 1%.

На червено приключи сесията за дяловете на Петрол, при които спадът бе с 6.39% до 4.12 лв. Понижение от 3.22% отчетоха лотовете на Зърнени храни България, а тези на Билборд, Мостстрой и Топливо са надолу с над 2 на сто.

В мечи лапи попаднаха и дяловете на Българо-американска кредитна банка, Оловно цинков комплекс, Трейс груп холд, Еврохолд България, Първа инвестиционна банка, Химимпорт, Холдинг пътища и други.

От дружествата със специална инвестиционна цел най-добре се представиха книжата на Фонд за земеделска земя Мел инвест, които се покачиха с 6.67%. Ръст записаха и книжата на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя и БенчМарк фонд имоти.

Акция на деня

С 10% се увеличи пазарната оценка на силистренското дружество Меком. Средната цена, на която се търгуваха книжата бе 0.60 лв. Компанията се търгува на борсата от 16 юли 2008 г.

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!