Във връзка с необходимостта от приключването от страна на Централен депозитар АД на всички сделки, сключени посредством съществуващите борсови кодове на допуснатите инструменти преди преминаването към новите кодове в XETRA, Съветът на директорите на БФБ-София АД взе решение за временно преустановяване на сключването на сделки на всички пазари, организирани от БФБ-София АД за срок от два работни дни преди началната дата на експлоатация на XETRA. Това съобщиха от институцията.

Конкретните дати ще бъдат обявени след получаване на решението на заместник-председателя на КФН по чл. 85, ал. 1, т. 3 от ЗПФИ.

Стартът на новата платформа за търговия на борсата е планиран за 16 юни. С въвеждането на новата система ще бъдат променени и борсовите кодове на дружествата.