Прогнозите на Евростат за търговския баланс на еврозоната с останалата част от света за януари 2010 г. сочат дефицит от 8.9 млрд. евро при дефицит от 12.1 млрд. евро година по-рано. За декември 2009 г. зоната имаше излишък от 4.1 млрд. евро при дефицит от 1.7 млрд. евро за декември 2008 г., припомня статистическата служба.

За целия Европейски съюз, според Евростат, през януари се отчита дефицит от 22.5 млрд. евро при дефицит от 28 млрд. евро година по-рано. За декември търговският баланс на ЕС бе с дефицит от 2.5 млрд. евро при 11.2 млрд. евро за декември 2008 г.