Земеделското министерство търси възможности за допълнителна подкрепа на тютюнопроизводителите чрез европейски средства. Така според министър Мирослав Найденов ще се създадат условия за безболезнено преструктуриране на тютюнопроизводството и поетапната му замяна с други дейности. Ето какво още каза земеделският министър Мирослав Найденов по време на парламентарния контрол:

Работи се по възможности за допълнителна подкрепа на тютюнопроизводителите, предвидени в европейското законодателство под формата на директни плащания и мерки по Програмата за развитието на селските райони, финансирани със средства на ЕС. Чрез тези форми на подкрепа ще се създадат условия за постепенно и безболезнено преструктуриране на тютюнопроизводството и поетапната му замяна с други земеделски и неземеделски дейности в чувствителните региони.

Водят се разговори с Европейската комисия след междинната оценка на програмата за развитие на селските райони през септември тази година, да създадем специална мярка към програмата, която да бъде насочена към създаване на алтернативна заетост именно върху регионите, понастоящем заети с тютюн.