Уеб Медия Груп АД свиква извънредно общо събрание на 30 януари 2008 г. На него ще се гласува за овластяване на Съвета на директорите да извърши сделка със заинтересованото лице Топспорт Медия АД, стана ясно от съобщение в БФБ-София.

Обект на покупката е вестник Топспорт с търговската марка "Топспорт" и фирмено "ноу-хау" за издаване на вестника. Марката Топспорт към настоящия момент е преотстъпена временно на дружеството и се ползва за поддържане на сайта topsport.bg.

Стойността на сделката е 795 953 лв., което е пазарната цена, определена от двама независими оценители, определени от съвета на директорите, се казва още в съобщението.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата даващи право на глас в общото събрание е 14 януари тази година.

Към момента по позицията на Уеб Медия Груп са прехвърлени 810 акции на средна цена от 2.79 лв., което е покачване с 1.09% спрямо предходната сесия.