Указанията за прилагането на данъчните закони ще се издават от изпълнителния директор на НАП след становище на ресорните министри, реши бюджетната комисия. По отношение на прилагането на данъчното законодателство становището ще бъде издавано от финансовия министър, за осигурителното – от социалния министър, а по отношение на здравните осигуровки – от здравния министър.

Промените се правят в Закона за Националната агенция за приходите по предложение на депутати от ГЕРБ. Те бяха провокирани от указанието за двойното облагане на едноличните търговци и собствениците на малки фирми, които се осигуряват сами. То беше в сила само около седмица, но предизвика остра реакция от страна на бизнеса.