"Умната и иновативна икономика" е тема, която излезе на дневен ред на първо място заради новите технологии, които бурно навлизат във всички сектори. Но не е само това. Тя е особено актуална заради практичните решения, които дават шанс за подобрение на различни производства, бизнеси и цели отрасли дори в кризата".

Това посочи за DarikFinance.bg Надя Маринова, управляващ партньор в b2b Media. Медията е организатор на международната конференция „Индустрия и иновации 2011“, която ще се състои на 17 и 18 ноември в хотел Кемпински, София. DarikFinance.bg е медиен партньор на събитието.

На конференцията ще поставим въпроса: „Възможна ли е иновативна икономика в България с процъфтяващи предприятия, висока заетост, сигурна енергия и доставки, привлекателна среда, както и първокласна инфраструктура?”, разказа ни Надя Маринова.

Събитието поставя акцент както върху устойчивите практики, както и върху смарт вълната във всички сектори на икономиката – индустрия, транспорт и телекомуникации, компютри и IT, компаниите от ютилити сектора, строителството и новите медии. Ще се обърне специално внимание на корпоративната социална отговорност и моделите за изграждане на социално-отговорен бизнес, неговата подкрепа от страна на правителството.

Специално по отношение на правителствената подкрепа, в дискусиите дейно участие ще вземе министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, който ще сподели информация за приоритетите на правителството и възможностите, които различните програми за европейско финансиране разкриват пред фирмите.

Зелената и иновативна икономика е визия на Европейския съюз. В Лисабонския договор са заложени принципите на технологична иновация, природосъобразност, устойчиво развитие, модерно образование, чиста енергия и зелено бъдеще – обясни Маринова. Наистина, засега основната цел за България е да скъсим дистанцията между страната ни и най-развитите държави.

На европейско ниво е помислено за това да се предоставят на предприятията интегрирани бизнес, информационни и консултантски услуги по всички въпроси, свързани с европейската интеграция - сертификацията на продукцията, митническите формалности и процедури, съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие, създаване на високотехнологични смесени предприятия.

Така че освен запознаване с утвърдените международни практики за устойчиво развитие на бизнеса, участниците в предстоящия форум чисто практически ще могат да обсъдят с представителите на правителството реални действия, подкрепа и стимулиране на инвестиции в нови, зелени производства.

Време е компаниите да обърнат поглед не просто към иновации и нови похвати, но към устойчвите нововъведения”, съветва управляващият партньор в b2b Media. На предстоящия международен форум фирмите ще преосмислят още веднъж продуктите, процесите и бизнес моделите си. Примерите, които ще бъдат споделени от водещи компании в България, ще бъдат вдъхновение за мнозина, чиято цел е развитие на иновации със значение за бъдещето.