Банка ОТП обявява, че съгласно Закона от 1992 г. за публично финансиране унгарската държава, посредством Агенцията за управление на държавния дълг, ще предостави на Банката заем от 1.4 милиарда евро.

Източник на заема е кредитната програма на МВФ. Първото усвояване е предвидено за 1 април 2009 г, а второто за 30 юни 2009 г. Окончателният падеж на заема е 11 ноември 2012 г., като изплащането, след гратисен период до ноември 2010 г., е предвидено да се осъществи на осем транша.

Целта на кредитното споразумение е да се осигури достъп до допълнителна ликвидност за унгарските фирми и предприятия, както и да се смекчи отрицателния ефект от настоящата криза и да се стабилизира местния финансов сектор.

За да допринесе за стимулирането на унгарската икономика, Банка ОТП ще насочи допълнителното финансиране към местните корпоративни клиенти.

Съгласно споразумението и с цел предоставяне на контролна функция при оползотворяване на заема, на предвиденото за 24 април 2009 г. Общо събрание на акционерите Банка ОТП ще препоръча в Надзорния съвет и Одитния комитет на Банката да бъде избран представител на държавата.