България ще бъде сред най-бавно възстановяващите се икономики в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Това се посочва в последното проучване на "Уникредит груп" (собственик на Уникредит Булбанк) за банковия сектор на ЦИЕ. Според икономистите от УниКредит Груп през 2010г. страната ни ще отчете годишен спад от 3% на брутния вътрешен продукт (БВП). Единствената икономика, която ще е с по-голям спад, ще е Латвия - 3.9%.

След значителния спад в икономическата активност през тази година, икономистите на групата предричат плавно възстановяване на икономическия ръст в региона от 1.1% през 2010г., което определено е позитивен сигнал, но все още далеч под потенциала на ЦИЕ. Потвърждава се и ясното разделение на страните като тези от Централна Европа и Турция са по-добре подготвени да „уловят” вълната на международното възстановяване.

Спадът на БВП в региона на ЦИЕ е по-голям от този на САЩ. Като за страните от ЦИЕ възстановяването ще започне още от следващата година. Според анализаторите на УниКредит през 2010г. повечето страни от региона ще отчетат ръст на БВП.

Основното предизвикателство пред банковия сектор в региона е качеството на кредитните портфейли, пише още в проучването. Възстановяването на кредитирането ще започне от корпоративния сектор, като ипотечните заеми все още имат потенциал, докато сегментът на потребителските вече е наситен.

Представянето на пазарните играчи зависи от промяната на конкурентната среда

Кризата извади на преден план въвеждането на мерки за ефективно управление на разходите по целия свят и банките в ЦИЕ не правят изключение. Някои „балони” от последните години като например ръстът в заплатите, ще бъдат овладени, смятат анализаторите.

С намаляващ, но все пак стабилен ръст на обемите, ефективни мерки за оптимизиране на разходите, качеството на кредитния портфейл е основното предизвикателство за доходността на банките. Важно е да се отбележи, че това качеството на кредитния портфейл ще бъде основен фактор, който ще определя успеха на отделните финансови институции.

Променящата се конкурентна среда предлага и възможности. Международните банкови групи, активни в региона – особено топ играчите – могат да засилят още повече позициите си като се опрат на изградената мрежа и на по-лесния достъп до международно финансиране. От ситуацията могат да се възползват нови групи, които да навлязат на пазара, докато вече присъстващи, може да го напуснат. Това обаче определено не се отнася до ангажираните с развитието на региона, при които не се очакват големи промени.

Като цяло, прогнозите на икономистите от УниКредит Груп като победители от ситуацията на криза ще излязат или нови на пазара или вече доказалите се пазара големи международни групи, готови да покажат адекватен апетит към риск и способност да предложат финансиране.