Излизане от кризата и реално възстановяване на икономиката на България през следващата година прогнозират икономистите на УниКредит Груп в последния си тримесечен анализ.

Изводите в него съвпадат с изнесените още в началото на годината данни от икономистите на групата, че едва в края на 2011 г. икономиката на страната ще се върне до нива на растеж, близки до потенциала.

Анализаторите на УниКредит посочват, че възстановяването зависи от няколко основни фактора:

- степента на стабилизация на търговските партньори на България;

- апетитът за риск към страните от „Нова Европа”;

- и особено от интензитета на прилагането на реформите в държавата и напредъка в усвояването на средствата от Европейския съюз.

Положителни сигнали в производството и износа

През първите месеци на тази година, след резкия спад на производството през миналата година (растеж на БВПот минус 5% през 2009) и с появата на ясни признаци на стабилизиране, икономическите новини станаха по-позитивни. Данните за платежния баланс показват онова, което вече се усещаше и се виждаше от показателите за дейността: възстановяването започна, водено от нарастване на износа и материалните запаси, като продължава със съпоставими с тези в другите нововъзникващи европейски пазари темпове, се посочва в най-новия анализ на УниКредит Груп.

При сектора на домакинствата се наблюдава противоположното действие на два фактора – от една страна, ниската инфлация спомага за запазване на реалните доходи, а от друга -твърде ограничените продажби на дребно, съчетани с все още ниските показатели за доверие предполагат, че домакинствата все още не са склонни да потребяват.

От сектора на домакинствата ще дойде и основното предизвикателство за възстановяването на икономиката – ескалиращата безработица. Според икономистите на УниКредит Груп адаптирането на пазара на труда, което има основно значение за ребалансиране на икономиката, се изразява по-скоро в нарастване на безработицата, отколкото в по-значимо намаляване на заплатите.

Ясни признаци за стабилизация на цените на жилищата

Икономистите на УниКредит Груп посочват отслабения жилищен пазар като основа на причините за рецесията в България, като според техните изчисления средните цени на жилищата в страната паднаха с над 30% от най-високите си нива.

„Положителното е, че намалението на цените на жилищата се забави до само 2% на тримесечна база през четвъртото тримесечие на 2009, като същевременно, 12 от 28 региона докладваха положителна промяна на цената на тримесечна база. Въз основа на това може да се предположи, че е започнал процес на стабилизиране на цените на жилищата в много региони на страната. Изненадващо, цените на жилищата на морския бряг, който се считаше за „най-прегрятата” локация по време на бума в строителството, продължи да спада с по-бавни темпове отколкото средните нива за пазара, което показва, че е необходимо повече време за осъществяване на ребалансиране в тези конкретни области”, обяснява Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк.

Поради всички тези причини, ръстът на БВП ще остане на отрицателна територия и през по-голяма част от 2010 г., според прогнозите на УниКредит.

Анализаторите на групата посочват, че устойчивото възстановяване включва много повече от отчитане на растеж на БВП и на практика започва, когато компаниите и банките изчистят балансите си и икономиката започне отново да създава нови работни места.

Положителна роля за бъдещото възстановяване на икономиката на страната, има по-ниско равнище на държавен дълг и добро състояние на публичните финанси в сравнение много други нововъзникващи пазари.