Цигарите със стари бандероли, които не бъдат продадени до 31 март, ще бъдат унищожени, решиха депутатите като приеха окончателно промените в Закона за акцизите и  данъчните складове.

 

Колкото по-бързо стане, в толкова по-кратки срокове ще се прихваща или възстановява акцизът на производители и вносители. Те ще подават заявление до регионалните митници за унищожаване на цигари в 3-дневен срок след 31 март.

 

Митничарите съставят протокол и до 30 дни собствениците на цигари трябва да подадат искане за възстановяване на акциза, което ще става до 14 дни след влизането в сила на акта.