За първи път в Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ ще има електронен единен приемен изпит, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

Той ще се проведе в сряда в 9.00 ч. За всеки кандидат-студент компютърът ще генерира специално и само за него индивидуална съвкупност от въпроси.

Изпитът ще продължи три астрономически часа. Времето за неговото начало ще започне да се брои след регистрирането на кандидат-студента в компютърната система.

Регистрирането се извършва, след като кандидатът въведе в компютъра данни за вида на изпита, на който се явява /математика, български език и литература, история на България, география на България, икономика/, ЕГН и регистрационен номер, получен при подаването на документите.