Управляващите дружества, които са членове на Българската асоциация на управляващите дружества /БАУД/, започнаха да публикуват стандартното отклонение на всеки взаимен фонд, като един от количествените параметри за измерване на риска на съответния фонд.

Публикуването на риска ще присъства във всички материали на взаимните фондове, както и в рекламните материали, които дават информация за постигната от тях доходност.

Като основен мотив за публикуването на риска членовете на БАУД изтъкват в по-добрата информираност за резултатите и присъщите рискове на даден взаимен фонд, което ще спомогне за взимането на информирани инвестиционни решения от страна на инвеститорите.

Тъй като инвестициите във взаимни фондове са дългосрочни, колоната с доходност на взаимните фондове за последните 6 месеца се заменя с информация за риска на всеки фонд. С това, резултатите за доходност на взаимните фондове съответно са доходност за последните 12 месеца, от началото на дейността на всеки взаимен фонд и от началото на настоящата година.