От утре /22 януари/ започва търговията с правата от увеличението на капитала на „ФИА България” АД. Пак от утре ще може да се прехвърлят и акции от увеличението на капитала. Търговията с правата ще приключи на 4 февруари, а крайната дата за прехвърлянето на правата е 6 февруари.

Новата емисия акции е в размер на 525 000 лева и е разпределена в 525 000 обикновени, безналични акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 9.31 лв. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен, ако се запишат поне 200 000 нови акции, уточниха днес от дружеството. Инвестиционен посредник е ИП „Карол”АД.

Капиталът на дружеството сега е 700 000 лв. и е разпределен в 700 000 броя акции с номинална стойност 1 лв.

Ако новата емисия бъде изцяло записана, то капиталът на „ФИА България” ще бъде увеличен до 1 225 000 лв.

Увеличението ще се използва за обезпечаване на инвестиционни проекти на дружеството, както и за подобряване на ликвидността.

„ФИА България” АД е създадено на 18 март 2005 г. Предметът на дейност са покупка и продажба на недвижими имоти, парцели и земеделска земя. В момента дружеството работи по два проекта, за изграждането на офис сграда в ж.к."Младост-1" и по проект в община Хаджидимово за изграждане на техно-парк и вилно селище.