Капиталът на Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис - БГ ЕАД ще бъде увеличен от 50 000 лева на 200 000 лева.

Това става ясно от съобщение на министерски съвет, който прие постановление за целево  предоставяне на 150 000 лева от републиканския бюджет на финансовото министерство.

Новите акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличението на капитала, са 1 500 броя, всяка от които с номинална стойност от 100 лева, придобити от държавата.

Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис - БГ ЕАД е еднолична собственост на държавата, а неин принципал е министърът на финансите.

Дружеството притежава 24.5 на сто от капитала на Транс-Балкан Пайплайн" Б.В., Амстердам, Холандия, която от своя страна е ангажирана с изпълнение на дейности, свързани с проучването, проектирането, строителството и експлоатацията на нефтопровода Бургас - Александруполис.

В началото на месец юни премиерът Бойко Борисов заяви, че България се отказва от проекта Бургас - Александруполис, като по-късно като аргумент за това бе изтъкнато, че страната ни няма пари за нефтопровода, който според разчетите е и икономически неизгоден.