Софийски градски съд е регистрирал увеличението на капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 5 469 641 лева на 13 017 889 лева, съобщиха от БФБ-София. Това е станало на 30 ноември тази година.

Увеличението бе осъществено през ноември чрез издаване на 7 548 248 нови акции.

На 26 ноември тази година Булленд Инвестмънтс АДСИЦ сключи предварителен договор за продажба на 107 неконсолидирани имота – земеделска земя в землището на град Твърдица, област Сливен. Общата площ на имота е 473 декара по цена от 300 лв. на декар. Общата стойност на сделката възлиза на 141.9 хил. лв. Купувачът е заплатил капаро в размер на 10% от продажната стойност, а окончателният договор трябва да бъде сключен в едномесечен срок.

Имотите, предмет на сделката, са придобити от Булленд Инвестмънтс АДСИЦ преди две години по цена с включени всички разходи от 159.56 лв. на декар.

Реализираната доходност на сделката, изчислена като разлика между покупната цена (с включени разходи) и продажната цена е 88%.