До края на годината, само в резултат на планираните разходи и поетите задължения на министерствата в българската държава, в бюджета ще се отвори дупка на стойност над 1.4 млрд. лв.

 

Това показват резултатите от паралелна мащабна одитна проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция и звената за вътрешен одит на министерствата, оповестени от зам.-министъра на финансите Теменужка Петкова. Натрупаният до края на юли бюджетен дефицит възлиза на 1.147 млрд. лв.

 

В някои министерства, като Министерски съвет, Министерството на транспорта и Министерство на културата, разходите за персонал изпреварват очакването изпълнение на бюджетите им. Просрочените до края на август вземания са в размер на 136.44 млн. лв.

 

Предстоящите плащания до края на 2014 г. по договори, сключени от министерствата, са в общ размер на 1.44 млрд. лв., като осигуреното финансиране е за 1.176 млрд. лв.

 

Т.е. има недостиг на средства до края на 2014 г. в размер на 267.33 млн. лв., като най-голям е делът на финансово неосигурените договори в Министерството на отбраната – 103.60 млн. лв., от които 98.78 млн. лв. са по задължения на Военномедицинска академия.

 

Планираните обществени поръчки до края на 2014 г. от министерствата са 3 593 на брой, с обща прогнозна стойност 3.047 млрд. лева., като не е осигурено финансиране в общ размер на 1.005 млрд. лв. по това перо.

Теменужка Петкова съобщи, че като извод от одитите се налага, че министерствата е възможно да не могат за изпълнят поетите задължения по вече сключени договори.

Също така има реален риск министерствата да не могат да изпълняват своите основни политики до края на годината и е възможно прехвърляне на тези задължения за разходи за следващата бюджетна година, което ще се отрази негативно и върху бюджета за 2015 година. Ето защо е необходима неотложна актуализация на държавния бюджет за 2014 г.