Дружеството Булгартабак е намалило месечните си разходи за възнаграждения на органите за управление с 32 160 лева, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков във времето за парламентарен контрол.

По думите му холдингът е преминал от двустепенна към едностепенна система на управление, като петчленните състави на надзорния и на управителния съвет на дружеството са намалени до
тричленен съвет на директорите. Директорските съвети на всички дъщерни дружества в състава на холдинга бяха сведени до тричленни, посочи министърът. Той добави, че в резултат на това
са намалени месечните разходи за възнаграждения.

За периода юли 2009 г. - май 2010 г. са освободени 29 и са назначени 11 нови членове на съвети на директорите в Булгартабак холдинг АД и дъщерните му дружества, посочи министърът. Така той отговори на депутатското питане. За същия период в дружествата от групата Булгартабак са освободени 24 членове на одитни комитети и са назначени 17 членове. БТА