Издадените разрешителни за строеж на нови сгради за четвъртото тримесечие за 2007 г. са 4 637 броя съобщи Националният статистически институт. Общият брой на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради е 2 884 броя за 19 393 броя жилища с разгърната площ 24 099 324 кв.м.

Най-много са издадените разрешителни в Бургас 618 броя за 6 407 жилища, следва Варна с 354 броя за 2 135 жилища и град София с 312 броя разрешителни за 1 313 броя жилища. Най-малко са издадените разрешителни във Видин едва 7 броя, следва Разград 8 броя, Силистра и Монтана с по 11 броя.

По отношение на адмистративните сгради, данните на статистиката сочат, че общият брой разрешителни за подобен тип сгради за последното тримесечие на годината е бил 145 броя. Най-голям брой разрешителни за административно строителство са издадени във Велико Търново 29 броя, Пловдив 21 броя, и Благоевград 15 броя.