В деня на масови протести правителството възнамерява да вдигне минимално сумите за индивидуална и колективна награда в системата на МВР.

Очаква се по време на правителственото заседание наградите в сектора да бъдат отвързани от минималната работна заплата, както и обезщетенията за безработните съпруги или съпрузи на военнослужещи, които са преместени на работа в друго населено място или участват в международни мисии.

По предложение на вътрешния министър Цветан Цветанов индивидуалните награди за полицаите могат да достигнат до 600 лева, а колективните – до 1 200 лева. В настоящите текстове на закона е записано, че наградите могат да бъдат две – съответно четири минимални работни заплати. Това означава, че вместо досегашните 540 (2*270 лева) или 580 лева от 1 май, когато минималната работна заплата ще скочи до 290 лева (2*290 лева), служителите в системата на МВР ще могат да получат индивидуална награда от 600 лева. Аналогично е увеличението и при колективните награди.

Очаква се кабинетът да отвърже от минималната работна заплата обезщетенията за останалите безработни съпруги или съпрузи на служители в системата на отбраната, които са преместени на работа в друго населено място или участват в международни мисии. Досега обезщетението бе минимална работна заплата в рамките на една година, докато с промените ще се определят ежегодно в Закона за държавния бюджет.