Пътните превозни средства със собствено тегло над 12 тона да преминават по общинските пътища и улици в населените места на община Димитровград само след издадено от администрацията разрешително и заплащане на такса, предлага кметът Стефан Димитров. Промяната в местната наредба за управление на общинските пътища се сочи, като антикризисна мярка и превенция.

Засилен е трафикът на тежки камиони, които разбиват общинската инфраструктура, което принуждава местната власт да инвестира непрекъснато в ремонти, които са без особен ефект, тъй като четвъртокласната пътна мрежа е проектирана за коли с по-малък тонаж, аргументира Стефан Димитров предложението си.

Размерът на новата такса да бъде в зависимост от срока за валидност на разрешителното, е записано в проекто-решението. 20 лв. дневна такса, 60 лв. месечна и 300 лв. годишна, предвижда промяната, която димитровградските съветници се очаква да одобрят в четвъртък.