През ноември 2009 г. спрямо октомври 2009 г. производствената инфлация в еврозоната се е повишила с 0.1 на сто, а за целия Европейски съюз с 0.2%, отчете Евростат.

От статистическата служба припомнят, че през октомври имаше ръст от 0.3 на сто на цените на производител в зоната и с 0.6% за ЕС-27.

Месечни промени

През ноември 2009 г., в сравнение с предходния месец цените в цялата промишленост, без енергийния сектор, са намалели в еврозоната с 0.1% и са останали стабилни в EС27.

Цените в енергийния сектор са нараснали с 0.8% в зоната и с 1.1% в Европейския съюз. Сред държавите членки, за които има налични данни, най-голямо увеличение на общия индекс на производствените цени има в Дания (1.4%), Литва, Португалия, Финландия и Обединеното кралство с увеличение от по 0.6%, а най-големите спадове в Латвия -1.6%, Кипър -1.1% и в Холандия -0.4%.

Годишни промени

През ноември 2009 г., в сравнение с ноември 2008 г. цените в цялата промишленост, без енергийния сектор, намаляват с 3.1% в еврозоната и с 2.4% в ЕС27. В енергийния сектор спадовете са съответно 8.7% и 5.7% за еврозоната и за Европейския съюз.

Сред държавите от ЕС, за които има налични данни, най-големите спадове на производствените цени има в Латвия -11%, Литва -9.7% и в Малта -8.1%. Повишения има единствено в Румъния 1.9%, Полша 1.8%, Гърция и Великобритания с по 0.8%.