Когато има правила, и те са добре познати, и всички ги спазват, ще има и напредък. Ако започнем да работим по изискванията, не само по европейските проекти, а и по тези, които се финансират от държавата, нещата ще се случват, както трябва. Това заяви в интервю за предаването „Седмицата” на Дарик Иван Атанасов, изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Национална агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ). Атанасов каза, че Надзорният съвет е разгледал одитите на 21 проекта, изпълнявани по Оперативна програма „Регионално развитие” и препоръчал на Димитър Иванов, бившият директор на Пътната агенция, че най-добрият вариант е процедурите да бъдат прекратени и да стартират отново.

Какви съвети дава Клаус Щоле?

Г-н Щоле навлиза в българската обстановка. Аз лично съм се срещал два пъти с него.

И какво ви казва той? Нали той е бил ръководител на пътно строителство във Федералното министерство на транспорта и е отговарял за строителството на автомагистрали и националните пътища в Германия? Какво ви каза... какво трябва да направим ние, та да имаме германски магистрали?

Трябва да има правила. Правилата са най-важното. Когато има правила и всички са добре запознати и ги спазват, тогава ще има и напредък. Има проджект мениджмънт, така да кажем, това е доста добре развита и като теория, и като практика, всъщност изграждането на един път това си е един проект. Той си изисква своя начин на организиране, начин на финансиране, на проверка, на контрол, на приключване, на гаранции. Ако това се въведе, и другите страни действат по този механизъм, това са изискванията и на Европейската комисия, ако започнем да работим по този начин не само за европейските проекти, а и по всички проекти, които се финансират от държавния бюджет, според мен няма да има проблеми и нещата ще... и като време, и като качество, и като цена ще се подобрят значително.

Добре, но всъщност бившият директор на агенцията, която сега вие поемате, инж. Димитър Иванов твърди в интервю тази седмица пред "Нова телевизия", че той си е отишъл точно заради липса на правила въпреки оповестените лични причини. Той казва аз си тръгнах, защото на мен надзорът ми се месеше. И сега, като се проследят и решенията, които той е взимал, и какви фирми е засягал по този начин, човек почва да си мисли, че има и сериозни интереси за това да му са се месели. А вие пък бяхте шеф на надзора.

Вижте, ще кажа само, че това изявление е некоректно. Защо? В самото начало с г-н Иванов тръгнахме и в една посока на действие.

То началото е август.

Да.

Скоро.

Той стартира на 9 август, надзорът беше утвърден в края на август. Заедно създавахме правилника, където са заложени точно тия принципи, за които говоря. Продължихме надзорният съвет да работи по цялостното структуриране на агенцията от гледна точка на изработването на процедури и правила. Включително и конкретни примери. Надзорният съвет разгледа одитите за тези 21 проекта по оперативна програма "Регионално развитие" и препоръча на г-н Иванов, че най-добрият вариант е процедурите да бъдат прекратени и да се стартират отново.

Вие отидохте направо на въпроса.

Да.

Има 21 търга, които са проведени по оперативна програма "Регионално развитие" и те са за пътища втори и трети клас. Общите суми... четох различни суми по вестниците...

Триста двайсет и осем...

320...

милиона.

320 милиона лева. Иванов ги спира. След това напуска. Логично е човек да си помисли, че е бил подложен на натиск, защото е спрял?

От кого?

Плащанията към тези фирми, сега примерно в една от фирмите... братя Галеви.

Ами, да каже от кого. След като надзорният съвет му е препоръчал да направи това и тогава къде е конфликтът? Ако от тази препоръка той смята, че е намеса в неговата работа като оперативен директор.

А, тоест той, сега вие обръщате нещата, тоест вие сте искали, надзорът, да се спре и той може би си тръгва, защото не му харесва, че го карате да ги спре.

Ами не знам дали му харесва, но междувпрочем начинът, по който той уведомява фирмите за спирането, е некоректен. И ще ви обясня защо. В договорите за тези 21 лота и 21 изпълнители има клауза под условие. Договорите не влизат в сила, докато не бъде одобрена оперативната програма "Регионално развитие" и докато не се осигури финансиране. Тези търгове са проведени в края на 2007, оперативната програма... всички процедури са представени в "Регионално развитие" в началото на 2008 и осем месеца залежават там, няма никакво движение. Няма нито одобрение, нито неодобрение.

Къде?

В "Регионалното развитие".

Къде, в София или в Брюксел?

Не, в София.

В София, така.

В управляващия орган.

Така.

Който не се произнася по никакъв начин по тези тръжни процедури, защото с едно писмо от януари месец Брюксел препоръчва временно да не се предприемат действия по одобряване на нови проекти. Осем месеца залежават всички тези документи там. Надзорният съвет изиска одитите от дирекция "Вътрешен одит" на агенцията, одитирани са 30 процента от, една трета от проектите, констатирани са сериозни пороци в тръжни процедури, в договорите и в ред други неща, които дават основание да се смята, че всички 21 търга страдат от тези пороци. И тогава ние препоръчваме, че най-добрият изход е да се прекрати процедурата, договорите не са влезли в сила заради това условие и агенцията да стартира отново целия процес. Да се прегледат самите проекти дали са качествени от гледна точка на технически проект, да се кандидатства отново пред управляващия орган "Регионално развитие" и след одобряването да се проведат нови тръжни процедури, като се изработи нова методика за провеждането на тръжните процедури и нов договор, които по правилник надзорният съвет трябва да одобри като типови форми.

А той какво им е написал?

Той им е написал, че се прекратяват договорите, което сега поражда правни проблеми, а не е написал, че договорите не са влезли в сила. Сами разбирате, че има разлика.

Огромна.

Огромна разлика.

Тоест сега то излиза, аз от всичко, което четох, не го бях разбрал така, аз мислех и даже се готвех да ви питам вие сега ще пуснете ли търговете.

Напротив.

То излиза, че той си е тръгнал по-скоро, ако има връзка с тази история, че си тръгва по-скоро защото не са му дали да... не сте му дали от надзора да ги пусне, а не защото ги е спрял, а вие сте искали да ги пусне.

Аз ще кажа и нещо повече. В агенцията ние заварваме договори от 1988 г., забележете - 1988 г., които текущо са продължавани с анекси. И взехме решение, това е едно от решенията, които г-н Иванов нищо не направи, за да бъде изпълнено, в кратък срок да бъдат анализирани всички тези договори и да се прецени можем ли, на какъв етап са последните подписани анекси, на какъв етап са и по най-безболезнения начин за агенцията, без да търпи държавата вреди да пристъпим към прекратяване на всички стари договори. Всички стари договори. Това са решения на надзорния съвет.

Които сега вие вече като изпълнителен директор ще изпълните.

Които сега трябва да организирам да се изпълнят, защото аз съм участвал в тяхното формулиране и във взимането на тези решения.

Според вестник "Кеш" причината да си тръгне Иванов пък била спрял плащанията към български фирми, ангажирани с текущи ремонти и зимна поддръжка и искал финансова програма от областните пътни управления до 31 декември, а депутати натискали, депутати, свързани с такива фирми, го натискали да продължи да им плаща.

Огромният проблем, който заварихме, е огромна финансова диспропорция в агенцията. От една страна, забележете, проекти, финансирани по кредитни споразумения с Европейската инвестиционна банка, със Световната банка, капиталови разходи по проекти, ясно упоменати от бюджета. Има неизпълнение на планираните и неусвояване на планираните средства. Тоест там, където има ясни правила, фирмите не могат да изпълнят сроковете да усвоят парите, които ги има, стоят и може да им се плаща. От друга страна, текущите ремонти и поддържане, където са... това са около стотина договора, където в самите договори са комбинирани най-различни дейности, като се започне от лятно поддържане на пътищата, зимно поддържане, почистване от снега, дребни ремонти, в това число средни ремонти и рехабилитация, има около триста процента преизпълнение на осигурените с бюджета средства. При 131 милиона...

А разлики в цените, тези, дето ще са по западните програми, са по-евтини сигурно.

Ами, там са играни търгове за всеки един проект.

А ремонт път 98...

Тук, тук има един тригодишен договор, сключен през 2006 година или 2005, има и няколко петгодишни договора и се подава всяка година, ето този път трябва да се ремонтира този път третият участък и т.н. И ето това е сферата, в която трябва да се сложат ясни правила.

Как става, че се натрупват огромни дългове? Вие казвате, че в края на август, във ваше интервю, 216 милиона лева, до края на годината очаквате 390 - 392 милиона лева за текуща поддръжка. Защо се трупат дългове, а не се работи само колкото може да се плати? Честно казано, аз не си представям някой да може да си ремонтира къщата, ще се разбере с майстора - ти сега измажи, пък ще видим, бюджетът догодина, по-догодина, ще имам да ти давам.

Ами, ето, тук системата трябва просто да се среже и да се построи отново.

А сега каква е далаверата, всъщност по този начин...

Ами, непрекъснато се подават нови проекти, за които реално би трябвало, ако са сериозни проекти, би трябвало да се играят процедури. А процедури не се играят. И в рамките на един тригодишен договор една компания, която трябва да поддържа един участък от примерно няколко града или една област, или една трета от една област, зависи как е бил построен договорът, те получават правото да ремонтират, да рехабилитират, да поддържат в този регион. Сега, има и обективни обстоятелства. Българската пътна мрежа, която е около 20 хиляди километра, съгласно стандартите се нуждае от осем - десет години трябва да се извършват ремонтни дейности и рехабилитация. Това означава, че около 2000 - 2500 километра ежегодно трябва да преминават през тези процедури, за които са необходими 600, 700, 800 милиона лева, зависи от оценката на състоянието на пътя, а бюджетът дава 130. Нали разбирате, че и тук има огромни диспропорции. А в края на годината, обикновено последните две-три години фондът е изразходвал около 350 - 400 милиона. Но трябва да има бюджетна дисциплина. Трябва да е ясно, че не може да се възлагат поръчки повече, отколкото са предоставени като бюджетни средства. Досега се е работило на принципа - вие работете, ние в края на годината, ако има излишък, ще ви покрием разходите. Но на 1 януари фондът, предишният фонд, е имал задължения към фирмите от 172 милиона лева, а бюджет 290.

Ами той всъщност изостава за следващата година.

Тоест разбирате, че 60 процента от бюджета е похарчен авансово и продължава тази практика. Затова... тук нямахме никакви различия с г-н Иванов, че трябваше временно да се преустанови тази практика, да се оценят най-важните потребности, защото има аварирали пътища, има свлачища, има мостове, които са съвсем сринали, има откъснати градове и села. И за да се минимизират в крайна сметка в края на годината допълнителните разходи, да останат средства и за зимното поддържане.

Четох, че вие брат нямате.

Нямам брат.

Обаче сестра сте имали.

Сестра имам.

И се занимава с търговия със строителни материали.

Ами, тя е завършила строителен техникум и от 20 години се занимава...

И вие не изглеждате такъв човек, едва ли ще започне тя да доставя за всички пътища край Асеновград...

Няма да... Но какво гарантира, че в системата разни шефове на разни нива, техните батковци, братя, сестри няма да се окажат пак доставчици и пътни строители? Това са новите правила на агенцията, приети с постановление на Министерския съвет, където, първо, има ясни критерии, от една страна, за контрол, има нова контролна структура. От 320 човека централна администрация контролният блок е 81 човека, в момента се попълва. Той има право да контролира всичко и всички, така да кажем, и служителите на агенцията, и изпълнителите, и фирмите, които осъществяват надзор, освен това предварителен контрол по време на тръжните процедури, оценителните комисии.

Ама проверявате кой брат, кой сестра, това също проверявате.

Естествено. Освен това влезте в уебстраницата на агенцията, ще видите новия етичен кодекс с четири декларации за конфликт на интереси, за обявяване на конфликт на интереси, ако има такъв.

И ако не ги обяви, в затвора, защото по невярно съдържание е...

Ами, поемат го, да, има си съответните закони. Така че ние създаваме системата, която да не позволява, и правилата, които да не позволяват това да се повтори.

Конкретни проекти. Магистрала "Тракия". На 14 октомври 8 оферти за 31 километра от Стара до Нова Загора. Какви срокове са поели фирмите или не сте видели...

Не мога да ви кажа. Има оценителни комисии, които в момента работят по техническата оценка на проектите.

И кога ще са свършили с работата?

Очаква се скоро да си свършат... оценителната комисия е независим орган. Тя... не може никой да й се намесва в работата или да наднича вътре какво прави.

И тя ще ви предложи кой да бъде изпълнител.

Когато те приключат с техническата оценка, тогава те ще си класират кандидатите, т.е. ще селектират кандидатите. Ако има такива, които не отговарят на критериите, ще отпаднат, а на всички останали съгласно закона за обществените поръчки ще бъдат отворени финансовите оферти.

Има ли натиск български фирми да се включат в строежа на магистрала "Люлин", изпълняван от турския консорциум "Мапа Чингиз". "Стандарт" пише, че турците не искали, макар да били изпълнили само 14 процента за половината от времето.

Магистрала "Люлин" е един от проектите по програма ИСПА, кохезионен фонд, за който има временно замразяване на междинните плащания с решението на Европейската комисия. От всички проведени одити се оказа, че единственият риск по този проект е забавянето в сроковете за изпълнение. През последните 2 седмици проведохме две срещи с ръководството на консорциума "Мапа чингиз". Последната беше преди два дни на възможно най-високо равнище от тяхна страна. Действително до момента те са изпълнили около 14-15 процента от обема работа при 55 процента изтекло време.

И сме забавили отчуждителни процедури.

Имало е проблеми с отчуждителните процедури, има проблеми в момента с инженерните мрежи, тъй като трасето се пресича от газопроводи, електропроводи, водопроводи, които ги няма на картата. Нали разбирате, че същата ситуация е и Околовръстното около София. През тези 15-20 години всеки си е строил някъде, не са отразени в...

Е сега, турците какво са виновни, че ще им натрисаме пък други български фирми, като не щат.

Никой в момента агенцията не е поставяла към тях такова изискване. Към тях има едно изискване - ще могат ли да преодолеят натрупаното изоставане. Трябва да го докажат с конкретния капацитет технически средства, машини и хора, които ще насочат към обекта. Веднъж вече е удължен срокът на договора. Той изтича в края на април 2010 г. Те имат до момента 26 клейма по различни поводи. Агенцията поехме ангажимент в кратък срок да решим натрупалите се проблеми или да дадем ясна визия както за инженерните мрежи какво точно трябва да се случи. Там първоначалната оценка, която е заложена в проекта, е по-ниска, много по-ниска от това, което сега се налага. Може би това е единственият сектор от договора, където наистина ще трябва да се преразгледат финансовите условия, и предстои ние до 10 ноември да изработим обща позиция и може би едно допълнително споразумение. На последната среща бяхме приятно изненадани, че те гарантираха, че ще спазят срока на договора и са готови да предоставят каквито българската страна гаранции поиска от тях в подкрепа на техните намерения.

Само да им кажем откъде минават мрежите, които ще пресичат пътя, нали така?

Естествено, ние трябва да си изпълним нашите ангажименти, но това е проблем при много от проектите - отчуждителни процедури, мрежи, оценки за въздействие на околната среда, които не са направени навреме, избързало се е да се стартира проектът, впоследствие тези проблеми започват да оказват влияние върху сроковете. Това води до забавяне, до искания за повишаване на цената.

Ще затънем ли зимата в сняг, с това да завършим? Предупреждение на Емел Етем колко не сме били готови, в цялата държавата пътищата...

Аз ще поискам среща другата седмица с г-жа Етем, за да обсъдим някои бедствени ситуации от гледна точка на свлачища, паднали мостове, да видим...

Ама има ли такъв грандиозен повсеместен проблем, както тя го описа?

Сега ще ви обясня.

Или пък защото те започват в нейното министерство, като ще вали дъжд, почнаха вече да предупреждават, което е добра превантивна мярка, защото после, като затънат случайно, то от един дъжд на сто става нещо, тя предупреждава вече за всички дъждове, за да не кажат, че не е взела мерки.

Да видим Министерството на бедствията и авариите или на кризисните ситуации, ще ме извини, че може би не произнасям точно името на министерството, доколко може да помогне при тази финансова ситуация на агенцията в решаването на някои кризисни пътища и мостове и свлачища. От друга страна, имаше забавяне в разплащането с фирмите, които поддържат пътищата. В понеделник ще разплатим една голяма част от текущите задължения и ще предоставим около 12 милиона лева на фирмите за зимното поддържане, така че да могат да си закупят необходимите материали - сол, пясък и всичко, каквото е необходимо за зимната подготовка. Така че от тях очакваме сериозна работа. И следващото, което ще направим - на всеки път трябва да има една табела, на която да е видно този участък се поддържа от фирма тази, това е нейният управител, това са неговите телефони.

И на Запад така правят.

Да, за да знаем, ако се ядосваме кой не е почистил пътя, на кого да звъним на мобилния телефон.