Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор /КФН/ обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първите девет месеца на годината.

Към края на септември общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове - универсални, професионални, доброволни и доброволни професионални схеми, е 3 596 666 души. Спрямо края на септември миналата година броят на осигурените лица е нараснал с 241 717 души, или със 7.2%.

2.381 млрд. лв. е общият размер на нетните активи, събрани в пенсионните фондове към края на септември и в сравнение с края на същия период на 2007 г. отбелязва ръст от 10.3%.

От началото на текущата година общият размер на нетните активи на пенсионните фондове се е увеличил с 2.73%, като в същото време нетните активи на доброволните и на професионалните фондове са намалели съответно с 15.8% и 5.6%.