Абонамент за частни потоци от данни от вида „собствени поръчки” ще могат да заявяват участващите на борсовия пазар, използващи интерфейса VALUES API. Така наред с публичните данни за „най-добри цени”, „изтъргувани обеми” и „новини” клиентите на системата ще могат да получават индивидуални справки.

Това става ясно от публикувания в БФБ първи том на ръководството за използване на програмния продукт. Той е част от платформата XETRA и позволява запазване на търговията чрез системата COBOS.

Една инстанция на VALUES API /Virtual Access Link Using Exchange Services Application Programming Interface/ може да поддържа едновременен достъп на множество потребители до множество борсови приложения чрез връзка за виртуален достъп до борсови услуги.

По този начин се осигурява максимален комфорт на брокерите при работа със системата и максимална интеграция със съществуващия софтуер. Отделно от това, системата съдържа и gateway, който може да преобразува съобщения, подадени във FIX-формат към съобщения, съвместими с Xetra. Това от своя страна представлява премахването на още една пречка пред навлизането на чуждестранни участници, възприели световните тенденции, на местния пазар.