ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР

Изминалата седмица беше особено негативна за щатския долар и японската йената. Доларовият индекс проби силни технически подкрепи, като отведе американската валута до 6-седмично дъно по отношение на еврото. Новините от икономическия календар допринесоха за спада, след като дадоха на инвеститорите оптимизъм, че икономическата ситуация отвъд Океана започва да се стабилизира. Според Министерството на труда безработните в неселскостопанския сектор са се увеличили с 539 хиляди през април, което е по-малко от очакваните 600,000. Въпреки това индикаторът отбеляза 16-ти пореден месец, през който икономиката губи работни места, а нивото на безработица е на най-високото си ниво от 1983г. насам.

През предходните 4 месеца безработните се увеличаваха с по над 600,000 на месец, което породи оптимизма след излизането на новите данни, че най-лошото за американската икономика вече е отминало.

През тази седмица очакваме поредица от събития в календара за САЩ, като първото важно е още в ранната част на утрешния ден, когато Председателят на Фед Бен Бернанке ще изнесе реч във връзка с резултатите от стрес-тестовете върху водещите финансови институции в страната. Ако докладът бъде изпълнен с оптимизъм, можем да очакваме засилване на риск апетита и следователно нови разпродажби на нискодоходните валути, сред които и долара.

В сряда Министерството на търговията ще оповести данните за продажбите на дребно, като прогнозите сочат запазване на нивото им през април на месечна база, което би било далеч по-добра новина от 1.2 процентовия спад през март.

Седмицата ще завърши с резултатите от индекса на потребителските цени, който се очаква да покаже спад в нивото на инфлацията до -0.6% на годишна база, а това би оказало допълнително негативно влияние върху долара.

Силното рали на фондовите пазари отведе еврото до нови върхове спрямо долара. Въпреки че през изминалата седмица Европейската централна банка свали основната лихва в региона и станахме свидетели на коментари за наливане на свежи пари в икономиката, тези новини се оказаха позитивни за фондовите пазари. Имайки предвид тясната корелация между еврото и пазарите на акции, не трябва да ни учудва възходящото движение на единната валута спрямо долара.

През настоящата седмица риск апетитът на пазарните участници отново ще бъде основната движеща сила в кросовете на единната валута спрямо по-нискодоходните й конкуренти. Наред с това фокусът на пазарните участници ще бъде насочен към новините за брутния вътрешен продукт в Еврозоната за първото тримесечие на 2009 година. Очаква се данните, които ще бъдат обявени в петък, да покажат силно свиване на икономиката в региона до -4.1% на годишна база. Ако станем свидетели на по-лоши от очакваните стойности обаче, това би довело до прекъсване на позитивната серия на единната валута спрямо долара.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР

EUR/USD

Open – 1.3389; High – 1.3650; Low – 1.3341; Close – 1.3631

След пробива на 200-дневната МА станахме свидетели на засилване на възходящия импулс при евро/долар, който е по-вероятно да прицели двата дневни върха при 1.3736 от средата на март. Успешно преодоляване на това ниво би отвел двойката към психологическата граница на 1.40.

GBP/USD

Open – 1.5015; High – 1.5246; Low – 1.4965; Close – 1.5231

Възходящият импулс при паунд/долар беше подкрепен от психологическото 1.50, с което двойката се отправи към върха при 1.5372 и силната съпротива на 200-дневната МА при 1.5687. Докато кабелът се намира под нея, все още средносрочният низходящ тренд от лятото на миналата година остава в сила.

USD/JPY

Open – 99.08; High – 99.57; Low – 98.32; Close – 98.44

Все още изглежда възможно развитие на „глава и рамене (head andshoulders)”, при долар/йена, което би означавало обръщане на възходящия тренд след 87.09. За пълното формиране на тази фигура обаче, е необходимо двойката да преодолее силната подкрепа на 200-дневната МА, текущо проектирана при 98.09. При пробив на това ниво ще последва тест на дъното при 95.61.

БенчМарк Финанс АД не е отговорно за загуби вследствие на инвестиции, основани на прогнози или друга информация, представена тук. Съдържанието на тази публикация не трябва да се тълкува като изрично или мълчаливо обещание, гаранция или внушение от страна на БенчМарк Финанс АД, че клиентите могат да извлекат полза от представените тук стратегии или че загубите във връзка с тях могат или ще бъдат ограничени. Изложените факти не трябва да се приемат за инвестиционен съвет и инвестиционни решения не следва да се формират единствено въз основа на тях.