ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР

Във вторник японската йена и американският долар поскъпнаха, след като разочароващите икономически новини от деня охладиха оптимизма на финансовите пазари. Индексът на потребителското доверие в САЩ за месец юни неочаквано се понижи до 49.3 пункта от регистрираните 54.8 месец по-рано. Новата стойност е отражение на песимистичните прогнози по отношение на бизнес средата, безработицата и доходите отвъд Океана за следващите шест месеца. Потребителите не виждат реално подобрение в икономиката, а докато няма позитивни данни за пазара на труда, стойностите на индекса на доверието най-вероятно ще останат на исторически ниски нива.

Еврото и британският паунд се понижиха в кросовете си с щатския долар в отговор на лошите фундаментални новини от Стария континент и потвърждението, че икономиките на Острова и Еврозоната са все още далече от оздравяване. Германската федерална агенция по заетостта обяви, че безработицата в страната нараства с 31 хиляди през месец юни до 3.5 милиона или най-високата стойност от 2007 година насам. Данните засилиха очакванията, че потреблението в страната най-вероятно ще се свие през следващите месеци.

Стерлингът попадна под натиска на новините за брутния вътрешен продукт на Великобритания, след като макроикономическият показател регистрира най-силният си спад от 1979 година насам. Окончателният БВП за първото тримесечие се понижава с 2.4% при прогноза от 2.1%, а на годишна база спадът е с 4.9% при очаквани 4.3%. Така, след като в първите часове на европейската търговска сесия кабелът проби ключовата съпротива при 1.6661 и регистрира връх на 1.6742, двойката загуби значителна част от позициите си и в края на деня затвори на цена 1.6455.

Стоковите долари се понижиха срещу повечето основни валути в резултат от забавянето на водещите световни икономики. Силен спад по време на американската търговска сесия регистрира и суровият петрол. Ако търсенето на базовите материали продължи да се свива, то най-вероятно валутите на Канада, Австралия и Нова Зеландия ще затвърдят губещите си позиции.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР

EUR/USD

Open – 1.4080; High – 1.4151; Low – 1.4001; Close – 1.4031

Опитът за пробив на върха при 1.4177 беше неуспешен, но въпреки това евро/долар е в краткосрочен възходящ тренд след дъното при 1.3747. Докато той е все още валиден, изглежда по-вероятно да станем свидетели на повторен тест на 1.4177 и при евентуалното му преодоляване – на 1.4337.

Важна подкрепа за днес имаме при вчерашното дъно при 1.4001.

GBP/USD

Open – 1.6565; High – 1.6742; Low – 1.6421; Close – 1.6455

Въпреки че станахме свидетели на пробив на върха при 1.6661, затварянето под него на дневна база все още го оставя като цел пред паунд/долар в посока нагоре. При трайното му преодоляване можем да очакваме засилване на възходящия импулс поне до 1.70.

Възходящият тренд при двойката е подкрепен от 1.6390 в краткосрочен план.

USD/JPY

Open – 96.04; High – 96.49; Low – 95.30; Close – 96.34

Очаквано след пробива на 200-дневната МА станахме свидетели на засилване на възходящия импулс при долар/йена. Първа цел пред двойката в посока нагоре е върхът при 97.16, а при преодоляването му ще последва тест на 98.56.

Първа по-сериозна подкрепа имаме при 95.86, където е проектирана 200-дневната МА, следвана от 95.30.

БенчМарк Финанс АД не е отговорно за загуби вследствие на инвестиции, основани на прогнози или друга информация, представена тук. Съдържанието на тази публикация не трябва да се тълкува като изрично или мълчаливо обещание, гаранция или внушение от страна на БенчМарк Финанс АД, че клиентите могат да извлекат полза от представените тук стратегии или че загубите във връзка с тях могат или ще бъдат ограничени. Изложените факти не трябва да се приемат за инвестиционен съвет и инвестиционни решения не следва да се формират единствено въз основа на тях. Клиентите следва да вземат самостоятелно решение относно това дали да инвестират или не в споменатите финансови инструменти. Търговията в съответствие с информацията от даден анализ, може да бъде много рискова, да доведе както до загуби, така и до печалби.