900 жалби срещу некоректни работодатели са постъпили от началото на годината в Инспекцията по труда във Варна. Само от началото на декември жалбите са 90 на брой, съобщи директорът на инспекцията инж. Иван Иванов.

Броят на жалващите се е двойно по-голям от миналата година, когато в трудовата инспекция са постъпили 454 жалби срещу некоректни работодатели.

През последните месеци варненци се жалват за неизплатени заплати и обезщетения след прекратяване на трудовите договори. Работникът вместо да отиде в съда, очаква че обезщетението ще му бъде изплатено и търси Инспекцията по труда за съдействие, коментира инж. Иванов.

Минимум 150 000 българи ще бъдат обхванати в национално изследване на условията на труд пък през август следващата година. Проучването е част от проект с наименование "Превенция за безопасност и здраве при работа". Проектът е на стойност близо 15 млн лева и се финансира на 85 % от Европейския социален фонд и 15 % от националния бюджет.

Ще бъдат обучени 500 служители с ръководни функции, 800 специалисти по безопасност и здраве на работа, 1000 лица - за прилагане на добри практики и технически правила, поне 70 на сто от състава на Инспекцията по труда и минимум 100 служби по трудова медицина. Целта е подобряване на условията на труд, както и професионалния и здравен статус на работната сила в предприятията. Във Варна изследването „ще влезе" в 30 предприятия.

През 2010 г. Инспекцията по труда във Варна възнамерява да извърши 1680 планови проверки, разпределени в 10 мерки. Преобладаващата част от проверките - 750, ще бъдат на база интегрирано инспектиране в областта на труда. То обхваща здравословните и безопасни условия на труд, хигиена на труда и трудовите правоотношения. Голяма част от тези проверки ще се съсредоточат в производствени предприяти и фирми, най-вече такива, в които дотогава не е извършвана контролна дейност.

Догодина са предвидени 253 проверки за наетите работници и работното време в отраслите търговия на дребно, хотелиерство и ресторантьорство. 179 проверки предстоят в строителни фирми, а 43 - в химични предприятие, кариери за открит добив, в двете предприятия за производство на взривни вещества и леярните в региона.