Върховния административен съд не отмени глобата от 200 хил. лв., наложена на БТК АД за това, че е ощетила конкурентна компания, с което сложи край на спора между телекомуникационната компания и Комисията за защита на конкуренцията.

Решението на съда е окончателно е не подлежи на обжалване. До него се стигна след като БТК АД подаде жалба срещу КЗК за наложената парична санкция. Регулаторът глоби БТК за извършено нарушение по Закона за защита на конкуренцията.

То касае периода 2003-2004 година, когато БТК е лишила конкурент от възможността да предоговори условията за взаимно свързване на мрежите. По този начин е увреден интересите на Нетплюс ООД и е ограничила избора на потребителите на гласова телефонна услуга.

В края на месец февруари стана ясно, че БТК предвижда разпределение на печалбата за 2007 година като дивидент за акционерите. В днешната сесия няма сделки с книжа на компанията.