Според ръководството на Българската стопанска камара /БСК/ увеличението на минималната заплата е прокризисна мярка, която ще доведе до натиск върху малкия и среден бизнес и закриване на работни места, съобщиха от работодателската организация.

Вчера министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов предложи на закрито заседание на Министерския съвет, посветено на проектобюджета за 2012 година, минималната заплата да бъде увеличена на 290 лева от 1 април следващата година.

През изминалите години минималната заплата се превърна в основен бюджетен и социален инструмент, а не в измерител на труда, смята бизнесът. От камарата отбелязват, че чрез увеличение на минималната заплата фактически ще нараснат публичните разходи, в момент, когато се говори за "затягане" на фискалната дисциплина.

Ако има средства в бюджета, според БСК, е морално да се актуализират с процента на инфлация първо пенсиите, което няма да деформира пазара на труда, а ще повиши част от доходите на една от най-уязвимите от кризата групи. Освен това, ще бъдат балансирани съотношенията между средните и минималните размери на заплатите и пенсиите.

Мотивът, че чрез увеличението на минималната заплата и стимулиране на битовото потребление ще се решат проблемите на кризата, според бизнеса, са несъстоятелни.

Според камарата необходима е прецизна оценка на въздействието на преките и косвени ефекти от предлаганото ново увеличение на минималната заплата.