По-ниска такса ще плащат всички, които искат да провеждат културни и спортни събития на общински терени в София, за сметка на търговските мероприятия, които ще плащат повече. Това се предвижда в предложението на зам.-кметът по сигурността Иван Сотиров, което ще се гледа тази седмица на заседание на СОС. Той обясни, че целта е мероприятията с търговска цел да заплащат цени на кв.м., еднакви с цените за тържища.

По 4.50 лв./кв. м. на ден за зона „Център” ще плащат желаещите да провеждат мероприятия с търговска цел, фирмени събития, кампанийна реклама и заснемане на рекламни и музикални клипове, филмови и телевизионни продукции и други на териториите, които са публична общинска собственост. За зона „Първа” цената ще бъде 4 лв.кв.м.ден, а за териториите, извън центъра и първа зона, пък цената е 2.80 лв. за кв. м. на ден.

За обществени, културни и спортни прояви ще се плаща 30 % от тези цени. Безплатно ще бъде организирането на държавни, общински и благотворителни мероприятия, както и за заснемането на студентски филми, по определения ред. Това се предлага още в доклада на Иван Сотиров. Досега имаше една несправедливост, примерно за концерта на “Пайнер” горе-долу заплащането беше съизмеримо с организацията на фолклорни концерти с няколко стотин посетители. Вече ще се заплаща на квадратен метър, тъй като досега се заплащаше по тарифи до 600 кв. М, над 600 кв. м, каза той.

Завишава се и таксата за ползване на „зелени системи”, обясни още Сотиров. Там цените ще се умножават с коефициент 1.2 от таксите търговските мероприятия. Ползването на зелени системи е свързано с повече разходи за общината не само за почистване, а и за възстановяване на зелените площи. Сега за депозитите практиката е само когато преценим, че има рискови мероприятия или някой, който се е компрометирал във времето. Общината изисква гаранционен депозит.

Ще има облекчения за филмовите продуценти за заснемането на продукции, каза още зам.-кметът. Като база за завишението са ползвани осреднените цени, които общината плаща за почистване, поддържане и възстановяване на зелените площи. Организаторите ще прилагат и схема за територията, която ще се ползва, за да може общината да прилага контрол върху чистотата и реда, уточни още Сотиров.